Muca Studio
Muca Studio

Paşabahçe’ nin ilkini 2015 yılında düzenlediği “omnıa serisi”nin, bu seferki konsepti “su” teması üzerine kuruldu. Yerli yabancı 15 tasarımcının biribirinden farklı yaklaşımlar sergilediği bu seride, 2 projemize yer verildi. Bu projelerden ikincisi : “yağmur”

Paşabahçe’s first “omnia series”, which was organized in 2015, was based on the concept of “water” this time. There are 2 projects on this exhibition where 15 local and foreign designers have different approaches from each other. The second of these projects is “rain”

Muca Studio
Muca Studio
Muca Studio

“su” denilince, akla “yağmur” ve doğaya düşen ilk damla gelmektedir. Yağmur damlalarının su birikintilerine düşmesi ile oluşan harelerden esinlenerek tasarlanan bu ürün, masaüstü organizer olarak kullanılmaktadır. Herbir hare, tanımlanmış alanları ile nesnelerin birbirinden ayrı ayrı depolanması sağlanmıştır.

When it comes to “water”, it comes to mind as “rain” and the first drop to the nature. This product, inspired by the movements that occur when rain drops drop into the water, is used as a desktop organizer. It is provided that each of the hare, the defined fields and the objects are stored separately from each other.

Muca Studio

Diğer Projelerimiz
Other Projects