Muca Studio
Muca Studio

Paşabahçe’ nin ilkini 2015 yılında düzenlediği “omnıa serisi”nin, bu seferki konsepti “su” teması üzerine kuruldu. Yerli yabancı 15 tasarımcının biribirinden farklı yaklaşımlar sergilediği bu seride, 2 projemize yer verildi. Bu projelerden birincisi : “rakı – balık”

Paşabahçe’s first “omnia series”, which was organized in 2015, was based on the concept of “water” this time. There are 2 projemes on this serade where 15 local and foreign designers have different approaches from each other. The first of these projects is “raki-fish”

Muca Studio

Rakı kültürü, rakı – balık – deniz ilişkisinin çok güçlü olduğu, insanların sosyalleştikleri, derin bağların kurulduğu bir kültürdür. Ve bu projede de, ege denizinin eşsiz turkuaz renginden ve rakı sofrasının olmazsa olmazı balıklarından esinlenildi.

Raki culture, raki – fish – sea relation is very strong, people are socialized, deep culture is a culture established. And in this project, it was inspired by the unique turquoise shine of the aegean sea and the inevitable fish of the rakı sofra.

paşabahçe omnia su balık

Ayrıca, rakı’nın tüketilme senaryosu da ele alındığında, içim esnasında 2 farklı bardak kullanılmaktadır. Ancak daha sonrasında bardaklar çok yer kaplamaktadır. Bu problemden yola çıkılarak, bardakların stoklama esnasında iç içe geçmeleri ile, daha az kaplamaları sağlanmıştır.

Also, when the scenario of consuming RAKI is taken into consideration, 2 different cups are used during drinking. But later on the cups take up a lot of space. By way of this problem, the glasses have been provided with less coatings by passing through the inside during stocking.

Bardakların üzerindeki formlar ve çizgiler ise, rakı’ nın bardağa dökülmesi esnasında, tek ve ya duble ayarının yapılması için kullanıcıya geri bildirim verir.

The forms and lines on the cups give feedback to the user to make a single or double setting during the pouring of raki into the cup.

Muca Studio
Muca Studio

Diğer Projelerimiz
Other Projects