Muca Studio

Türk kahvesi, türk mutfak kültürünün en değerli yapı taşlarından bir tanesidir. Ön hazırlığı, pişirilmesi, sunumu, tüketilmesi, her biri ayrı ayrı özen istemektedir. Projenin tasarımında, geçmişin çizgisinden ve günümüzün renkli trendlerinden esinlenilmiştir.

Turkish coffee is one of the most precious building stones of Turkish kitchen culture. Pre-preparation, cooking, presentation, consuming, each want to care individually. The design of the project is inspired by the past line and the trends of today.

Diğer Projelerimiz
Other Projects