Muca Studio
Muca Studio
Muca Studio

Bu tasarım, mekanik olarak ölçüm yapan ve tüketilen su miktarı kadar faturalandırılan sistemden, ön ödemeli ve kart ile kontör yüklenilen sisteme geçişi sağlamaktadır.

This design provides a transition from the system of mechanically measuring and invoicing up to the amount of water consumed, prepaid and card and the system being loaded on the counter.

Muca Studio
Muca Studio

Diğer Projelerimiz
Other Projects