Muca Studio

İmmib’ in 16 yıldır düzenlediği ve türkiye’nin en prestijli endüstriyel ürün tasarımı yarışmasında kazananlara verilmek üzere, “tasarım”ın “t” harfinden esinlenerek tasarlandı.

IMMIB ‘s held for 16 years and to be given to the winners of the turkey’s most prestigious industrial design competitions, “design”, “t” is inspired by the letter.

Muca Studio
Muca Studio
Muca Studio
Muca Studio

Diğer Projelerimiz
Other Projects