Muca Studio

Dünyanın en çok çay tüketen toplumlarının başında gelen türkiye’de, çay ayrı bir kültüre sahiptir. Geniş aile yapısının olduğu türk toplumunda büyük hacimli elektrikli çaycı ihtiyacına karşılık tasarlanmıştır.

The turkey from the beginning of the world’s most tea-consuming society, tea has a distinct culture. It is designed for the needs of large volume electric tea maker in the turkish society where there is a large family structure.

Muca Studio
Muca Studio

Gövdesi üzerindeki 3 çizgi ve alt tabandaki dalga, cezve projesinde de kullanılarak bir ürün ailesi oluşturuldu.

A line of 3 lines on the body and the wave on the lower side were also used in the coffee pot project to create a product family.

Muca Studio

Diğer Projelerimiz
Other Projects