Muca Studio

Epithera, çeşitli sebeple oluşan yaraların tedavisi esnasında kullanılan medikal bir üründür. Ürünün amacı, yaranın tedavisi esnasında yara üzerinde biriken, pıhtı, iltihap, kan ve ölü dokuyu vakumlayarak yaranın temiz kalması sağlanır.

Epithera is a medical condition that is used during the treatment of wounds caused by various causes. The purpose of the product is to keep the wound clean by vacuuming the clots, inflammation, blood and dead tissue that accumulate on the wound during the treatment of the wound.

Muca Studio
Muca Studio
Muca Studio

Ana gövde içerisinde bulunan vakum motorları yarayı vakumyarak yan tarafında bulunan “canister” haznesinde biriktirir. 500ml ve 1000ml olarak 2 farklı boyda tasarlanan “canister” kabı, üstündeki yeşil plastik parça ile kolaylıkla ana gövdeye sıkıca takılabilir. 3 farklı sensor ile anlık kontrol eder. Bu sensörlerden 2 tanesi “var-yok” sernsörüdür ve “canister” kabının tam takılı olduğunu kontrol eder. 3. Sensör ise, kabın doluluğunu kontrol eder ve 500ml veya 1000ml ulaştığında alarm vererek vakumlamayı sonlandırır.

The vacuum motors in the main body accumulate the vacuum in the “canister” chamber on the side. The “canister” shell, designed in two different sizes, 500ml and 1000ml, can be easily attached to the main body with the green plastic part on top. It controls instantly with 3 different sensors. Two of these sensors are “do-nothing” sensors and check that the “canister” enclosure is fully plugged in. 3. The sensor controls the filling of the container and stops the vacuuming by giving an alarm when reaching 500ml or 1000ml.

Muca Studio

3 farklı kullanım seraryosu olan üründe, ilki ürünün yatak başına bağlanarak asılmasını, ikincisi serum askı borusuna takılmasını, üçüncüsü ise arkasındaki hareketli ayak ile başucu sehpasında konulmasını sağlar.

The product which is used in three different usage serarios, the product is attached to the bed per bed, the second is to be attached to the serum hanger boring, and the third is to be placed in the bedside with the moving foot on the back.

Diğer Projelerimiz
Other Projects